Ripa

I Ripa är cirka 50 fastigheter aktuella att anslutas till kommunalt VA.

Projektering pågår för att ansluta den samlade bebyggelsen i Ripa till kommunalt vatten och avlopp. Det är cirka 50 fastigheter som berörs. 

Projekttid: 2018 - 2021

Status

Entreprenaden ligger ute för anbud samtidigt som kommunen avvaktar beslut från Länsstyrelsen rörande den arkeologiska undersökningen. Handläggningstiden har dragit ut på tiden och beräknas pågå fram till februari/mars 2021. Tidplanen är uppdaterad, se nedan. 

Tidplan

 • 26 November 2019
  Informationsmöte för de boende. Vi berättar om kommunalt VA, taxor och hur utbyggnaden kommer att gå till.
  Datum & tid:
  26 november, kl. 17 - 18.
  Plats: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12

 • Årsskiftet 2019/2020
  Arkeologisk inventering i området och beslut i ledningsförbättringen

 • November/december 2020
  Underlag för entreprenaden skickas ut för upphandling

 • Februari/mars 2021
  Beslut väntas inkomma från Länsstyrelsen rörande den arkeologiska undersökningen.

 • April/maj 2021
  Beräknad byggstart i månadsskiftet.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.