Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgång till rent och hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Oavsett om du har kommunalt vatten eller dricksvatten från egen brunn är det viktigt att det har en bra kvalitet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.