Utveckling av Stora torg

I projekt En levande stadskärna finns uppdraget att utveckla Stora torg. Målet är ett levande, välbesökt och flexibelt torg. En plats man stannar till på, inte bara passerar.

Målet är att Stora torg i Kristianstad ska utvecklas till ett mångfunktionellt, levande och välbesökt torg. Foto: Johan Wessman, News Öresund
Målet är att Stora torg i Kristianstad ska utvecklas till ett mångfunktionellt, levande och välbesökt torg. Foto: Johan Wessman, News Öresund

Möbleringen av Stora Torg med sittplatser och grönska är en del i arbetet med En levande stadskärna, och ett test för att se vad ni Kristianstadsbor tycker.

Vi är i inledningsskedet av att gestalta framtidens Stora torg, och vill gärna höra dina tankar och åsikter. Målsättningen har varit att ha några tillfällen där vi skulle samlas och få in tankar och idéer från kommuninvånarna, men hittills har pandemin satt käppar i hjulet för det. Förhoppningen är att vi ska kunna ordna tillfällen i höst när vi kan mötas mer fysiskt och ha en dialog med medborgarna om vad ni vill göra med Stora torg.
Just nu får du gärna lämna dina funderingar och idéer digitalt.
Fyll i frågeformuläret nedan för att ge dina synpunkter.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.