Stadsutveckling Näsby

Näsby har stora utvecklingsmöjligheter. I ett långsiktigt uppdrag arbetar vi tillsammans med boende och verksamma på området för att utveckla Näsby till en hållbar stadsdel. Du träffar oss i KB Mosaiks lokal på Gamlegårdens centrum många torsdagar. Här hämtar du också ut din bokade el-cykel.

Önskemålen från barn och unga presenterades i form av papperstranor i Gamlegårdens centrum.
Önskemålen från barn och unga presenterades i form av papperstranor i Gamlegårdens centrum.

Träffa oss i Gamlegårdens centrum

Du som bor och verkar i Näsby är välkommen till spontana samtal om dina idéer och förslag för att utveckla området. Dina inspel hjälper oss att säkerställa att insatserna bygger på era behov och önskemål. Under hösten är vi på plats med dialoglokal på Kb Mosaik i Gamlegårdens centrum följande tider:

  • Torsdag 6/10 kl 13:00-16:00
  • Torsdag 13/10 13:00-16:00
  • Torsdag 20/10 13:00-16:00
  • Torsdag 27/10 13:00-18:00
  • Torsdag 3/11 13:00-16:00
  • Torsdag 10/11 13:00-16:00
  • Torsdag 17/11 13:00-16:00
  • Torsdag 24/11 13:00-18:00
  • Torsdag 1/12 13:00-16:00

Tiderna för 2023 kommer snart att uppdateras.

Låna el-cykel kostnadsfritt

Under hösten utökar vi möjligheten för medborgare som vill testa på att låna en el-cykel, nu med utlåning på Gamlegårdens centrum på dialoglokal hos Kb Mosaik. Du kan låna en el-cykel kostnadsfritt under 12 dagar. Du bokar genom en e-tjänst. Bokningstiderna för hösten 2022 är slut, men tider för våren 2023 släpps snart.  

Läs mer om att testa elcykel och boka via e-tjänsten här!

Synpunkter och förslag från dialogerna 

Barn och unga önskar fler och nya typer av aktiviteter som utomhuspingis, konstgräsplan, dans, gungor, studsmattor och musik. Boende och verksamma önskar bland annat trygga mötesplatser med aktiviteter för kvinnor och unga, mer färg och blommor, väderskyddade sittplatser och olika trafiksäkerhetsåtgärder.

Ett återkommande tema under dialogen har varit arbetsintegrerade insatser som jobbmatchning, praktik och språkutveckling - många tycker det är svårt komma vidare till intervjuar på grund av brist på kontakter inom näringslivet.

Många boende önskar ett allaktivitets- eller kulturhus fylld med olika typer av aktiviteter med allt från fritidsaktiviteter såsom konst, musik, schack och bordtennis till stöd med myndighetsärenden, språkutvecklingsmöjligheter och en mötesplats för lokala föreningar.

Några populära och uppskattade mötesplatser är Hjärtebackes park, den stora lekplatsen, friluftsbadet på Gamlegården, urbana hembygdsgården och den öppna förskolan.

Gamlegårdens centrum upplevs av många som otryggt på kvällstid på grund av narkotikaförsäljning, nedskräpning och ungdomsgäng - här finns önskemål om ökad vuxennärvaro och fortsatta nattvandringar. 

Tipsrundor med frågor som byts ut varje söndag

Att röra sig är viktigt för både barns och vuxnas hälsa. Vi får också ett tryggare Näsby när fler vistas ute.

Det finns  tre tipsrundor på Näsby. Rundorna börjar i Hjärtebackes park och är olika långa. Varje runda har 15 olika frågor som byts ut varje söndag. För att svara på frågorna behöver du en smart telefon. Instruktioner för hur du gör, finns på skyltar vid Badriket, i Hjärtebackes park och vid den stora lekplatsen på Gamlegården. Du kan börja var som helst på rundan, du behöver inte börja med fråga 1.

Kartorna finns att ladda ner under relaterad information.

Vad handlar Stadsutveckling Näsby om?

Näsby ska bli ett modellområde för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsutveckling, utifrån kommunens stadsbyggnadsmål stad för alla, attraktiv stad och grönblå stad. Målet är att långsiktigt utveckla hela områdets styrkor och vända utmaningarna till något positivt. Målet är också att öka samverkan och samhörighet inom Näsby och med resten av kommunen, samt att samordna och stötta pågående insatser inom stadsdelen.  

Näsby stadsutveckling har följande mål som utgångspunkt för prioritering av åtgärder och investeringar i stadsutveckling:

 • Vi vill öppna upp och skapa ett Näsby där fler medborgare vill vara.
 • Vi vill visa att vi tror på Näsby genom att skapa ett modellområde för hållbar stadsutveckling.
 • Vi vill öka Näsbys attraktionskraft så utbildning, företagande och innovation kan tillvarata områdets potential och mångfald.

Grunden till vårt fortsatta arbete

Målet för uppdraget bygger på resultat från två rapporter som togs fram under 2020-2021.

Den första rapporten, Stadsbyggnadsdialog Näsby, innehåller en översiktlig utredning av förutsättningar, potential och utvecklingsmöjligheter för den fysiska strukturen i hela Näsby. Den andra rapporten, Social hållbarhet Näsby, innehåller en nulägesanalys av levnadsvillkor för människorna på Näsby och förslag på fysiska och relationsskapande åtgärder som förbättra livsvillkoren på Näsby.

Under arbetet med båda rapporterna inhämtades åsikter och erfarenheter från människor som bor, arbetar och rör sig i området till vardags. Du kan ladda ner rapporterna under Relaterade dokument.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.