Framtidsveckan 2021

Framtidsveckan genomförs av föreningar, studieförbund och organisationer i Kristianstads kommun. Framtidsveckans plattform är Agenda 2030, FNs 17 hållbarhetsmål. Under temat ”hållbar omställning” är syftet med veckan att bidra till ett ännu mer hållbart Kristianstad.

När, var och hur vill vi ordna Framtidsveckan?

Den 20-26 september 2021 arrangerar vi Framtidsveckan med bas på Regionmuseet. Framtidsveckan genomförs också på andra ställen i kommunen. Framtidsveckan genomförs av föreningar och studieförbund i Kristianstads kommun. Framtidsveckans plattform är Agenda 2030, FNs 17 hållbarhetsmål. Under veckan kan du ta del av spännande föreläsningar, filmer och samtal. Under temat ”hållbar omställning” är syftet med veckan att bidra till ett ännu mer hållbart Kristianstad.

Veckans tema sträcker sig också längre in på hösten med lunchföreläsningar på Regionmuseet Kristianstad, varje torsdag fr o m 23 september t o m 25 november i hörsalen. Föreläsningarna tar avstamp i Agenda 2030 – FNs globala mål för hållbar utveckling. En matig wrap med dryck finns att köpa i museets kafé och tas med till hörsalen. Föreläsningsserien är ett arrangemang av FN-föreningen och Regionmuseet Skåne.

Håll utkik på Regionmuseets webb för bokning av gratisbiljetter, både till arrangemangen på museet under Framtidsveckan samt till höstens lunchföreläsningar.

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till medborgarna i Kristianstads kommun, till föreningslivet, till kommunpolitiker och tjänstemän, myndigheter, näringsliv, skola och högskola.

Vilka är vi?

Vi som just nu står bakom Framtidsveckan 2021 är föreningar och studieförbund i Kristianstad som aktivt vill bidra till ett långsiktigt hållbart Kristianstad. Vi vill arbeta med frågor som gäller miljön och klimatet, samt den sociala delen av hållbarhet, delaktighet och demokrati. Vi jobbar också med frågor som gäller hur en hållbar ekonomi kan utvecklas som inte slösar med naturens resurser och som tillvaratar alla mänskliga resurser. Vi samverkar aktivt med naturum/Vattenriket, Regionmuseet, Kulturkvarteret, Krinova och Högskolan. 

 

Agenda 2030 globala målen

 

    Loggor till hemsidan 2021.jpg

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.