Bredband, fiber och IT

Fibernätet runt om i kommunen byggs ut och de områden där det finns störst intresse prioriteras. Är du intresserad av att få fiber utbyggd ska du kontakta kommunens bolag C4 Energi.

Utbyggnaden av fibernätet i Kristianstads kommun är en prioriterad fråga. Fram till år 2020 är ambitionen att minst 95 % av kommunens hushåll och verksamheter ska ha möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband, enligt ett beslut i kommunfullmäktige.

Varför behövs fiber?

Allt större krav ställs på social tillgänglighet i vår vardag och det finns mycket att vinna på att en utvecklad service och tillgänglighet inom sjukvård och offentlig förvaltning. Det finns flera fördelar med ett utbyggt och öppet fibernät. Bredband kan ge en åldrande befolkning möjligheter till kulturupplevelser och vård i hemmet och samtidigt ge lägre kostnader för samhället. Det skapar förutsättningar för mångfald genom fri konkurrens av tjänster. Att bygga ut för bredband med hög överföringskapacitet i hela kommunen skapar också bättre förutsättningar för näringsliv och en förbättrad flexibilitet på arbetsmarknaden.

C4 Energi bygger ut

Det kommunala bolaget, C4 Energi, har uppdraget att genomföra bredbandsutbyggnaden och kommunens roll är att vara kravställare, se till att nätet byggs och hålls öppet för alla som vill använda det.

Vill du ha fiber?

Kontakta C4 Energis kundservice  för att få veta mer om hur du ansluter dig och vilka tjänster som finns. På C4 Energis webbplats ser du också aktuell driftinformation och fiberkarta för ditt område.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.