Avverkningar

Ibland avverkar kommunen delar av sitt skogsbestånd för att främja skogens utveckling. Det kan låta motsägelsefullt, men är ett viktigt arbete för att skogen ska må bra.

Både växt- och djurliv mår bra av att det finns den variation i skogsbeståndet och därför avverkas också vissa skogspartier.

Aktuella avverkningar

Under sommaren/hösten 2021 kommer det att ske gallring på kommunens fastigheter i Arkelstorp. Respektera skyddsavstånd till personal samt maskiner på platserna. Områdena kan ses på kartorna nedan:

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.