Livsmedel

Det som du äter och dricker påverkar din hälsa. Det är viktigt med bra råvaror och säker hantering både i hemmet och när du köper och äter mat i vår kommun.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.