Kemikalier

Många av de saker vi omger oss med innehåller kemikalier. De ingår i material som produkterna är tillverkade av. Men de kan också vara tillsatta för att uppnå en viss funktion. Det finns mycket du kan göra för att handla kemikaliesmart och minska spridningen av farliga kemikalier.

Kemikalier finns i vår vardag både i rena kemikalieprodukter och i andra varor.
Kemikalier finns i vår vardag både i rena kemikalieprodukter och i andra varor.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.