Fastigheter och lantmäteri

Om du har frågor som rör fastigheter i Kristianstads kommun till exempel vem som äger en fastighet, om det finns något servitut, var fastighetsgränsen går eller om du vill nybilda eller ändra fastigheter är du välkommen att kontakta lantmäterimyndigheten.

Äldre välhävdade gränser kring en samfälld väg
Äldre välhävdade gränser kring en samfälld väg

En fastighet består oftast av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. All mark är indelad i fastigheter, som alla har en särskild beteckning. De flesta fastigheter är en yta på marken, men en fastighet kan också vara under jord (som ett garage) eller ovanför marken (en ägarlägenhet i ett bostadshus är ett exempel på en tredimensionell fastighet). Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter.

Lantmäteriförrättning

Fastigheter växlar ständigt ägare. Hela fastigheter säljs eller ärvs, någon vill bilda en ny fastighet av en del av en annan fastighet eller lägga samman några små fastigheter till en stor och så vidare. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsägare också samverka kring gemensamma behov, ändra och bilda rättigheter och bestämma var fastighetsgränser går.

Vi handlägger lantmäteriförrättningar som avstyckning, fastighetsreglering och fastighetsbestämning inom Kristianstads kommun. Om din fastighet ligger utanför Kristianstads kommun ska du vända dig till det statliga Lantmäteriet.

Om du har enklare frågor eller vill lämna in din ansökan kan du göra det i vårt medborgarcenter i Rådhus Skåne.

Ansökan om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning kan göras digitalt med hjälp av E-legitimation. Det går från och med 2018-03-11 även att komplettera sitt ärende med handlingar oavsett om man skickat in ansökan digitalt eller som vanligt. Via samma länk kan du även följa ditt pågående ärende. Länk finns nedan se Lantmäteriförrättning: E-tjänst för ansökan om lantmäteriförrättning.

Vill du kontakta någon av oss på lantmäteriet rekommenderar vi att du ringer under telefontiden och bokar tid för ett möte.

 Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på  www.kristianstad.se/personuppgifter.

Lagfart och annan inskrivning

Om du ska söka lagfart eller registrera avtalsrättigheter som till exempel servitut, ska du vända dig till statliga Lantmäteriets Fastighetsinskrivning på telefon 0771-636 363. Du kan även besöka deras hemsida på adressen http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Common questions

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.