Hundar och katter

När du skaffar ett husdjur tar du på dig ett ansvar för att djuret har det bra. Här får du information om vad du ska tänka på när du har en hund eller katt. Här finns också information för dig som upplever att du blir störd av exempelvis grannens hund eller katt.

Hundar

Lokala regler för hundägare

I Kristianstads kommun finns det lokala föreskrifter med regler som gäller för dig som är hundägare eller vårdar hundar. De lokala föreskrifterna innebär att:
 • Tikar som löper ska hållas kopplade i hela kommunen (undantag inom inhägnade områden).
 • När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
 • Hund inte får vara på lekplats eller begravningsplats.
 • Det finns också begräsningar för när hundar får vara på badplatser. Läs mer längre ner i texten.
 • I Kristianstad, Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp och Önnestad ska hundbajs plockas upp på gångbanor, gator, torg och anlagda parker.

I Kristianstad, Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp och Önnestad ska hundar hållas kopplade inom följande områden:

 • Försäljningsplats medan torghandel pågår.
 • I parker och planteringar under tiden 15 maj-15 september.  

Polisen har tillsynsansvaret för de lokala föreskrifterna. Undantag från föreskrifterna får göras när det gäller ledarhundar.

Ta hänsyn till vilda djur

Lagen om tillsyn över hund och katt säger även att under perioden 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under resten av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt (undantag enbart i samband med jakt). Med vilt avses alla vilda däggdjur och fåglar.

För naturreservat finns det dessutom föreskrifter som gäller för respektive reservat. I vissa naturreservat gäller koppeltvång året runt inom hela eller delar av reservatområdet. I dessa områden är det extra viktigt att ta hänsyn till djurlivet. Ta därför reda på vilka regler som gäller i reservatet innan du vistas där med din hund.

Hundrastgårdar och hundbad

Behövs tillstånd för att ha hundar?

Tillstånd krävs bara för att yrkesmässigt eller i större omfattning:

 • föda upp,
 • hyra ut hundar, foderhundar eller sälja hundar,
 • ta emot sällskapsdjur för förvaring och utfodring (till exempel hunddagis).

Privatpersoner som har en eller fåtal hundar utan att bedriva avelsverksamhet behöver inte tillstånd. Mer om olika regler kopplade till hundarnas välbefinnande får du om du vänder dig till länsstyrelsen i Kristianstad.

Katter

Från och med år 2023 ska din katt vara registrerad och id-märkt hos Jordbruksverket. Läs mer på jordbruksverkets hemsida

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Du är också skyldig att se till att din katt inte förökar sig oplanerat.

Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Svensk domstol har slagit fast att katter har rätt att röra sig fritt över andras tomter än sin ägares. Du kan freda dig genom att till exempel schasa iväg katten. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. Du får däremot inte skada katten.

Begrava sin hund/katt 

Nedgrävning ska ske så att det inte skapar olägenheter för omgivningen. Det innebär att djuret ska grävas ner på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp det. Tänk på att ta hänsyn till närliggande vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga platser så att dessa inte påverkas. Mindre sällskapsdjur som t ex marsvin, kaniner, katter, mindre hundar kan grävas ner på en normal villatomt. Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

Common questions

 • Förvildade katter

  Ingen skyddsjakt på katter sker utan att det utan rimliga tvivel kan konstateras att katten faktiskt är vild. Skyddsjägaren inhämtar alltid polisens godkännande i varje enskilt fall.

  Skyddsjakt bedrivs heller aldrig på tamkatter, oavsett om de orsakar skada eller annan olägenhet. Ägarens ansvar för sin tamkatt regleras i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.