Husdjur och djurhållning

Att ha djur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar.

Ibland behöver du tillstånd

Du behöver söka tillstånd om du vill hålla något av följande djur inom område med detaljplan:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller tamfåglar som inte är sällskapsdjur

För att ha högst fem höns utan någon tupp krävs inte tillstånd. Du behöver inte heller ha tillstånd för pälsdjur eller fjäderfän som är "sällskapsdjur".

Du ansöker hos miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Du bör också kontrollera med bygglovsavdelningen om det krävs bygglov för djurhållningen.

Djur som stör

Båda vilda och tama djur kan ibland störa oss. Till exempel kan utekatter gå in på granntomterna och bajsa i sandlådor eller rabatter och hundar som är lämnade ensamma kan stå och skälla. Om det rör sig om din grannes djur, prata i första hand med honom eller henne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs.

Djur som far illa

Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen. Kontakta Länsstyrelsen i Skåne län i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen

Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur.

Resa med djur

Om du vill veta vad som gäller vid in- eller utresa ur landet med hund, katt eller andra djur ska du kontakta Jordbruksverket. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller på deras webbplats.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.