Trafikutredning Hammar

I samband med bygget av C4 shopping-området så ändrades trafikflödet i Hammar. För att få en heltäckande bild av hur trafiken fungerar samt kommer att fungera efter föreslagen bebyggelse har kommunen valt att genomföra en trafikutredning.

Bild över undersökningsområdet i Hammar
Bild över undersökningsområdet i Hammar

När City gross och C4 shopping i oktober 2017 stod klart i Hammar så stängdes Blekingevägen av för all trafik utom bussar. En ny väg byggdes mellan E22 och C4 shopping, Fundationsvägen, detta blev den nya kopplingen mellan väg 118 och in till sjukhuset, Björkhemsområdet och västra delen av Hammar. På Blekingevägen färdades tidigare cirka 6 000 - 7 000 fordon per dygn. 

Ganska snart efter det att Blekingevägen stängts för biltrafik kom det in klagomål till kommunen om att Tulpanvägen fått ökad trafik. 

Kommunen planerar nu för flera nya bostadsområden i Hammar. Boende i nordvästra Hammar har i samband med dessa utbyggnadsplaner uttryckt en oro för att detta ska genera ytterligare ökning av trafik på Tulpanvägen. Kommunen vill därför ta ett helhetsgrepp kring trafiknätet i Hammar.

Syftet med utredningen är att analysera dels den befintliga trafiksituationen i Hammar, dels vad konsekvenserna blir av den föreslagna utbyggnaden av Hammar. Vidare syftar utredningen till att förslå åtgärder för ett mer attraktivt Hammar med förbättrade möjligheter för hållbart resande.  

Det har funnits möjlighet att lämna synpunkter på utredningen från den 7 maj t om den 28 maj 2021. När det finns en plan framtagen för vilka åtgärder som ska göras och när, så kommer informationen finnas här på hemsidan.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.