Nytt vattenverk i Gärds Köpinge

I Gärds Köpinge byggs ett nytt vattenverk som ska vara klart sommaren 2022. Projektet innebär även en ny överföringsledning mellan Gärds Köpinge och Everöd.

Kring Gärds Köpinge finns god tillgång på högkvalitativt grundvatten. Därför byggs ett nytt vattenverk i Gärds Köpinge som även ska förse Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv med dricksvatten. På sikt undersöker vi även möjligheterna att förse Åhus och Kristianstad med vatten från det nya verket genom överföringsledningar.

Arbetet pågår och verket ska stå färdigt för dricksvattenleverans sommaren 2022.

Ledningsarbete för överföringsledning, Gärds Köpinge - Everöd

För att kunna förse de olika orterna med dricksvatten från det nya verket så måste nya huvudledningar dras från det nya vattenverket i Gärds Köpinge mot Everöd. Det projektet pågår mellan november 2019 och fram till våren 2021. Ledningsarbetet påverkar främst tillgängligheten till gång- och cykelstråket på den gamla banvallen mellan Gärds Köpinge och Everöd. Stråket är avstängt när anläggningsarbeten pågår och är skyltat med orange skyltar på plats när det är aktuellt. Ledningsarbetets omfattning kan ses på kartan nedan. Under sommaren 2020 så närmar sig ledningearbetet Everöd där ledningarna kommer att avvika från själva gångstråket. Förarbeten för detta påbörjas under den senare delen av sommaren 2020. Det innebär röjning och trädfällning där det nya ledningsstråket ska gå fram i Everöd. Eventuell omledning i området sker med orange skyltning.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.