Vallar och pumpstationer

För att skydda Kristianstad mot framtida översvämning har kommunen en utbyggnadsplan för fullständigt vallskydd. De första projekten är Pyntens pumpstation med byggstart 2022, Hammarslundsvallen med planerad byggstart 2025 och Hedentorpsvallarna med byggstart 2026.

Kartan visar befintliga och nya vallar i Kristianstad. Gröna är färdigbyggda, rosa byggs i etapp 1, lila i etapp 2 och blå i etapp 3.
Kartan visar befintliga och nya vallar i Kristianstad. Gröna är färdigbyggda, rosa byggs i etapp 1, lila i etapp 2 och blå i etapp 3.

Beslut om utbyggnadsplanen för vallskydd fattades av kommunstyrelsen 2021.

Planen tar sikte på ett långsiktigt, framtida skyddsbehov. De extrema scenarier som
vallarna dimensioneras för att stå emot kommer inte att kunna uppträda förrän tidigast omkring år 2100, och sannolikheten för att nivåerna ska uppnås är mycket liten även så långt fram som 2150.

Utbyggnadsplanen visar att det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra en
fullständig utbyggnad av det totala vallsystemet inom en tidsrymd om ca 20 år, men
tidplanen bör anpassas efter aktuella skyddsbehov. Den sammanlagda kostnaden
beräknas bli omkring två miljarder kronor.

Läs mer om utbyggnadsplanen och om översvämningshoten för Kristianstad under länken i Relaterad information. Du kan också läsa mer om projekten Pyntens pumpstation och Hammarslundsvallen.

I planeringen och förberedelserna för av pumpstations- och vallbyggen ingår en grundlig samråds- och tillståndsprocess. Samråd annonseras i tidningsannonser och på kommunens anslagstavla.  Handlingar och underlag görs också tillgängliga via webbplatsen. 

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.