Lingenäs bostadsområde

Lingenäs bostadsområdet ska växa fram intill Lingenässkolan och Berga förskola. Företaget Lyckos planerar 30 radhus och 50 hyresrätter i en blandad bebyggelse.

Skiss över nya bostäder på Lingenäs bostadsområde.

Lyckos, som är en del av Midrockoncernen, kommer att utforma bostadsområdet tillsammans med Wingårdh Arkitektkontor. Bostadsområdet kommer att bestå av 30 radhus och 50 hyresrätter i en blandad bebyggelse. Lyckos ambition är att skapa ett trivsamt, socialt hållbart bostadsområde som stärker den bostadssociala sammanhållningen och uppmuntrar en ekologiskt hållbar livsstil. Säljstart under hösten 2018.

Området ligger alldeles intill Lingenässkolan och Berga förskola.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.