Hammar - kvarter E:1

C-Fast uppför 52 lägenheter hyresrätt (och ägarlägenheter) Bostadsstorlek: 2,3,5:or. 6 våningar.

Kontakt

C-Fast

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.