Hammarområdet

Kristianstads kommun bygger ut området Hammar i östra Kristianstad. En ny stadsdel med över 400 bostäder växer fram. Här finns en utbyggd och renoverad skola, en ny infartsled och ett nyetablerat handelsområde. En ny förskola ska byggas i området.

Det nya bostadsområdet växer fram i Hammar. I bakgrunden syns handelsområdet.
Det nya bostadsområdet växer fram i Hammar. I bakgrunden syns handelsområdet.

Bostadsområde Hammar

Hammar bostadsområde blir Kristianstads nya stadsdel. Hundratals bostäder erbjuder varierande boendeformer och bostadstyper. Här kommer att finnas radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus från två till sex våningar i sex olika kvarter. Byggandet startade hösten 2017.

Därför byggs Hammar ut

Hammar ligger utmed ett stråk med bra kollektivtrafik. Här går bland annat bussarna mot Åhus och Bromölla och detta är en förlängning av Kristianstadslänken. Därför har Hammar pekats ut som ett lämpligt område för staden att växa. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.