Bostäder till flyktingar från Ukraina

Kristianstads kommun söker fastighetsägare som har möjlighet att hyra ut bostäder till personer som har flytt kriget i Ukraina. Vi är intresserade av både omöblerade och möblerade bostäder där de asylsökande själva kan sköta sitt dagliga hushåll. Använd e-tjänsten för att anmäla din bostad.

Migrationsverket kan komma att anvisa personer som flytt Ukraina till Kristianstads kommun. Kommunen undersöker därför möjligheten att hyra bostäder av företag och privatpersoner i kommunen. Bostäder som sedan anvisas vidare till asylsökande.

Boenden med självhushåll

Vi söker bostäder som företag, organisationer eller privatpersoner kan hyra ut. Det är hela boenden med möjlighet till självhushåll. Boendena ska ha egen entré, kök och badrum och vara godkända för bostadsändamål. Vi är inte intresserade av del i privata boenden, till exempel ett rum. 

Exempel på boenden som vi är intresserade av:

  • lägenheter
  • bostadshus
  • pensionat
  • stugbyar
  • studentboenden
  • gårdar eller motsvarande.

Tanken är att flyktingarna ska kunna bo i bostaden under ett till två år.

Ersättning

Den som hyr ut en fastighet kommer att få en ersättning. Nivån på denna är ännu inte beslutad.

Krav på fastigheten

  • Boendet måste ligga i Kristianstads kommun.
  • De boende ska ha möjlighet att själva laga sin mat (självhushåll).
  • Det ska finnas bygglov för avsedd verksamhet (utfärdas av kommunen), brandskyddsdokumentation samt OVK, obligatorisk ventilationskontroll), inklusive luftväxlingsprotokoll i bostadsrummen.
  • Den är klart för inflyttning, det vill säga redo att ta emot boenden utan ombyggnation, så kallad nyckelfärdig fastighet.

När kommunen bedömer om fastigheterna är intressanta undersöker vi bland annat avståndet för de boende till samhällsservice som exempelvis mataffär, apotek och vårdcentral.

Avtal

Förutsättning för uthyrning är att avtal tecknas mellan Kristianstads kommun och uthyraren. Som regel tecknar Kristianstads kommun tillsvidareavtal alternativt tidsbegränsade avtal på minst ett (1) år samt med uppsägningstid på tre (3) månader.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.