Hitta bostad

Både det kommunala bostadsbolaget ABK och privata hyresvärdar förmedlar bostäder. Vill du bygga eget hus finns lediga villatomter. För studenter finns goda möjligheter att hitta bostad och det finns även anpassade boenden finns för dig som har särskilda behov.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.