Tomgångskörning

Du får låta ett fordon gå på tomgång i en minut. Att gå på tomgång ger onödiga utsläpp och kan ge hälsoproblem.

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor. Undvik tomgång och speciellt när fordonet är kall, eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar fordonet! 

Katalysatorn fungerar inte när motorn är kall. Avgaserna går orenade rakt ut i luften som du andas in. De går även in genom ventilationen i bostäder och förskolor med mera. Avgaserna kan vara skadliga för hälsan eftersom de kan orsaka allergiska reaktioner och luftrörsproblem.  Tomgångskörningen kan dessutom störa grannar genom buller och ljus in i grannarnas bostad.

Tomgångskörning i maximalt 1 minut!

Tomgångskörning regleras i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna säger att "Inom område med detaljplan får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst 1 minut." Tomgångskörning med miljöklassade fordon är också en miljöbov då man slösar på gas eller el. Ljus och ljud från fordonet kan störa vid tomgångskörning oavsett miljöklassning.

Undantag, förbudet gäller inte:

  • om trafiken gör att du måste stanna till exempel i en bilkö
  • för fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Tips!

Att starta ditt fordon på ett bra sätt tjänar både du, miljön och din ekonomi på! Här får du några tips på vad du kan tänka på.

  • Skrapa rutorna innan du startar motorn. Då sparar du bränsle och slipper andas in de giftiga avgaserna.
  • Motorvärmare är en bra investering för både ekonomin och för miljön. Den gör motorn varm och minskar bränsleåtgången och därmed avgaserna.
  • Kupévärmare kan vara bra att skaffa sig om man startar motorn tidigare för att få upp värmen inne i fordonet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.