Redovisningskonsult

Kvalificerad och bred utbildning inom det praktiska redovisningsområdet. Utbildningen är platsbunden, två år, på heltid och ger 420 YH-poäng.


Bli en skicklig yrkesutövare

I arbetet som redovisningskonsult arbetar du med allt från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer. Det kan även bli aktuellt att arbeta med ekonomisk styrning genom att göra budgetar och ekonomiska kalkyler inför viktiga beslut kring investeringar eller krediter. Digitala verktyg används i stor utsträckning vilket gör det möjligt att alltid vara uppdaterad i realtid när det gäller företagets ekonomiska ställning. Du får förutom aktuella teoretiska och praktiska kunskaper även möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och du uppmuntras att analysera och ifrågasätta för att bli framgångsrik i din framtida yrkesroll. Din framtida arbetsplats kan bli antingen på en ekonomiavdelning på ett företag, på en redovisningsbyrå eller i en offentlig förvaltning.

I samarbete med arbetslivet och högskolan

Utbildningen genomförs i samarbete med arbetslivet och Högskolan Kristianstad. En fjärdedel av utbildningen genomförs på högskolan där du studerar handels- och beskattningsrätt och en fjärdedel består av LIA (Lärande i arbete). LIA:n genomförs på olika arbetsplatser runt om i företrädesvis Skåne, Blekinge och Småland och där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i olika praktiska situationer. Under LIA:n får du också möjlighet att skapa nätverk som kan vara värdefulla inför kommande anställningar i en bransch som törstar efter kompetenta redovisningskonsulter.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola.
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:
Lägst betyget E/3/G i någon eller några av följande kurser eller motsvarande kunskaper:

- Matematik B/2a/2b/2c eller motsvarande.
- Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande.

Saknar du dessa gymnasiekurser, men har dokumenterad yrkeserfarenhet, kan du söka via reell kompetens. Kontakta gärna utbildningsanordnaren för att få mer information angående detta.

Urvalsprov äger rum i Kristianstad tisdagen den 13 juni 2023.

Mer information finns i det länkade dokumentet Behörighet och urval. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

VLC, Väglednings- & lärcentrum

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-13 68 90

Visit address

Lasarettsboulevarden 2E

291 33 Kristianstad

More contacts

Redovisningskonsult

Pia Pålsson

Utbildningssamordnare

0728-85 84 72

Frågor om utbildningen.

Karin Persson

Utbildningsledare

044-13 67 87

Frågor om utbildning och antagning

Carina Andersson-Ekberg

Utbildningsadministratör

044-13 67 45

Antagning, intyg, betyg, CSN

Annika Persson

Rektor

044-13 28 21

Ekonomi, organisation och personal