Bryggeritekniker

Lär dig brygga, buteljera och sälja en produkt tillverkad på ett mindre bryggeri. Platsförlagd heltidsutbildning som pågår under 1 år och ger 215 Yh-poäng.

Yrket

Du kommer att få hantera bryggeriprocessen från början till slut, buteljera produkten
och därefter planera för att sälja och distribuera produkten till den slutliga kunden. 
Kvalitetssäkring av processen och noggranna sensoriska analyser är andra viktiga
inslag i utbildningen. Som bryggeritekniker är det viktigt att ha ett öppet och kreativt
sinne samt ett stort engagemang för att nå goda resultat.

Utbildningen utökar sitt kursinnehåll inför utbildningsstarten i augusti 2021 med en ny
kurs i destillering. I kursen får du lära dig om råvaror, jäsning, destillering och lagring
relaterat till spritdrycker gjorda av spannmål.

Samarbete med branschledande företag

Utbildningen till Bryggeritekniker sker i nära samarbete med de mikrobryggerier som finns runt om i Skåne. Ungefär en fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA, lärande i arbete, och denna kommer att äga rum på olika arbetsplatser där möjlighet ges att skapa kontakter inför framtiden. Här får du omsätta dina teoretiska kunskaper i olika praktiska situationer och din entreprenöriella ådra kommer väl till pass. 

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

Saknar du gymnasieexamen, men har dokumenterad yrkeserfarenhet, kan du söka via reell kompetens. Kontakta gärna utbildningsanordnaren för att få mer information angående detta.

Mer information finns i det länkade dokumentet Behörighet och urval.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

VLC, Väglednings- & lärcentrum

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-13 68 90

Visit address

Lasarettsboulevarden 2E

291 33 Kristianstad

More contacts

Bryggeritekniker

Dan Holmér

utbildningssamordnare

0722-26 47 38

Frågor om utbildningen.

Karin Persson

Utbildningsledare

044-13 67 87

Frågor om utbildning och antagning

Carina Andersson-Ekberg

Utbildningsadministratör

044-13 67 45

Antagning, intyg, betyg, CSN

Annika Persson

Rektor

044-13 28 21

Ekonomi, organisation och personal