Psykiatri 1 distansutbildning

Kurskod: PSYPSY01, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om olika psykiska sjukdomstillstånd, diagnostik, behandling, omvårdnad, återhämtning och prevention. Du kommer att få kunskaper om olika orsaker till psykisk ohälsa och hur vården, omsorgen och omvårdnaden utformas för patienter eller brukare. Du kommer få möjlighet att träna och utveckla kunskaper om hur man
planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.

Du får kunskaper om forskningens betydelse för den historiska utvecklingen och lagar som styr psykiatrin. Du får en inblick i yrkesrollen samt lär dig om specifika verksamheter inom psykiatrin. I kursmålen ingår också  kommunikationens betydelse där du tillsammans med övriga kursdeltagare får möjlighet att diskutera olika fallbeskrivningar.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs på distans med digitala videomöten.
 • Kursen läses på 20 veckor.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara aktiv vid de digitala mötena.
 • Vid olika kursmoment önskas närvaro eftersom de digitala mötena baseras på både individuella- och gruppdiskussioner. 

Obligatorisk redovisning av kunskaper

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
 • Aktivt deltagande i diskussioner
 • Provmoment på plats eller digitalt

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Övrigt

I kursen Psykiatri 1 eftersträvar vi en dialog mellan lärare och kursdeltagare där vi tillsammans utvecklar arbetsformer och kursupplägg samt förbereds inför det framtida arbetet där kommunikation är en förutsättning.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.