Funktionsförmåga och funktionsnedsättning1 distansutbildning

Kurskod: FUTFUN01, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen handlar om normer och värderingar, barns och ungas utveckling samt konsekvenser av funktionsnedsättningar.

 • Lagar och bestämmelser
 • Hjälpmedel
 • Pedagogiskt arbetssätt
 • Historik

Studieform

Kursen bedrivs på distans med ett antal digitala videomöten. Kursen läses på 20 veckor.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Aktivt deltagande vid de digitala videomötena
 • Kunskapstest

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.