APL - arbetsplatsförlagt lärande

I vissa vårdkurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i form av en praktikperiod på ett antal veckor.

Det här är bra att känna till inför en sådan APL:

När du är ute på arbetsplatsen vårdar du både kvinnor och män. Det krävs att du kan ha kort ärm på arbetskläder utifrån verksamhetens hygienrutiner.

Under praktikperioden arbetar du heltid. Du följer din handledares schema vilket kan innebära helger, kvällar, röda helgdagar och dagtidsarbete. Många arbetsställen använder cykel för förflyttning och det krävs då att du kan cykla.

APL-platser erbjuds inom hela Kristianstad kommun så resor inom kommunen förekommer. Som elev bekostar och ansvarar du själv för att ta dig till och från din APL-plats. Du bekostar även egen mat.

Om du har arbetslivserfarenhet och arbetar inom vården kan det finnas möjlighet att validera APL period 1. Dialog förs med berörd lärare.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.