Restaurang och livsmedel

Utbildning till kock och köksbiträde. Fler alternativ finns hos Lärlingsakademin och i Hässleholm.

Vill du utbilda inom ett av världens äldsta yrken?

En utbildning inom restaurang och livsmedel kan leda till arbete inom storkök, lunchrestauranger eller á la carte. Många butiker har idag eget kök och bageri.

Lärlingsakademin i Skåne nordost erbjuder kockutbildning med 70% tid ute på en arbetsplats.

Lärlingsutbildning har kontinuerliga starter, tänk på att du oftast ska ordna din egen lärlingsplats i samråd med oss. 

Komvux i Hässleholm erbjuder utbildning till köksbiträde och kock. 

Komvux Hässleholm startar nästa gång i augusti 2022. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.