Yrkesutbildningar

Syftet med utbildningarna är att motverka brist på arbetskraft. Vi vill nå dig som saknar gymnasieutbildning eller har gymnasieutbildning som behöver kompletteras.

Utbildningsanordnare

Det erbjuds ett flertal yrkesutbildningar. Kristianstad samarbetar med kommunerna i Skåne Nordost (Hässleholm, Osby, Östra Göinge). Vi har också avtal med privata anordnare och Kristianstads gymnasieskolor. Glöm inte att det är i din hemkommun som du ansöker om utbildningen, även om utbildningen genomförs på annan ort.  

Utbud, vilka utbildningar som erbjuds just nu 

Grupputbildningarna har fasta kurstider med sista ansökningsdag. De individuella utbildningsplatserna har kontinuerlig antagning, det vill säga antagning vid ett flertal tillfällen under året. Vi har också yrkeskurser på Hermods.

Saknar du någon utbildning så ta kontakt med oss, det kan finnas fler möjligheter.

Titta gärna på Hässleholms, Östra Göinges och Osbys utbud som söks via din hemkommun. Du hittar deras utbud på respektive kommuners hemsida.  

Ta kontakt med VLC om du vill veta mer om utbildningarna och om hur man ansöker.

EU-finansiering av yrkesutbildningarna

EU-logga medfinansiering horisontell.jpg

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.