Sociologi distanskurs

Kurskod:SOISOO0, 100 poäng

Kursen innehåll

I kursen sociologi kommer du att få utveckla dina kunskaper och perspektiv på nya spännande sätt för att förstå sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhälle på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kommer bland annat att få arbeta med:
• Det sociologiska tänkandet
• Individ, grupp och samhälle
• Sociala strukturer och normer
• Aktuella sociala frågor
• Sociologisk metod

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans under 20 veckor och består av fyra delar:
• Modul 1: Introduktion till ämnet och sociologins klassiker
• Modul 2: Sociologi på olika nivåer – individ, grupp och struktur
• Modul 3: Sociologiska perspektiv – klass, etnicitet och genus
• Modul 4: Sociologiska metoder och en avslutande uppsats

Du förväntas göra uppgifter självständigt, men har möjlighet att kontinuerligt få handledning via Google Classroom, Google Meet eller e-post.

Examinationer (obligatoriska)

Du löser muntliga och skriftliga uppgifter i Google Classroom. Samtliga uppgifter ska vara godkända för att betyg ska kunna ges.
Förkunskaper
Grundläggande behörighet för gymnasiestudier. Det pedagogiska upplägget förutsätter att du har digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen och lösa uppgifter. Du behöver kunna tillgodogöra dig och använda relativt avancerad svenska.

Övrigt

Kurslitteratur krävs (se litteraturlista på hemsidan).

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.