Sociologi distanskurs

Kurskod:SOISOO0, 100 poäng

Kursen innehåll

I kursen sociologi kommer du att få utveckla dina kunskaper och perspektiv på nya spännande sätt för att förstå sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhälle på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kommer bland annat att få arbeta med:

 • Det sociologiska tänkandet
 • Individ, grupp och samhälle
 • Sociala strukturer och normer
 • Aktuella sociala frågor
 • Sociologisk metod

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans under 20 veckor. Du förväntas göra uppgifter självständigt, men du har även tillgång till flexibel handledning vid behov. Nätbaserade sammankomster kan också förekomma.

Examinationer (obligatoriska)

 • Arbetsuppgifter relaterade till kursbok.
 • En examensuppgift.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier. Det pedagogiska upplägget förutsätter att du har digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen. Du behöver tillgodogöra dig och använda relativt avancerad svenska.

Övrigt

Kurslitteratur krävs.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.