Samhällskunskap 2 distanskurs

Kurskod: SAMSAM02, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på hur dagens samhälle har påverkats och påverkas av historiska förutsättningar samt ideologiska, politiska och ekonomiska förhållanden. Med ett vetenskapligt förhållningssätt, där begrepp, teorier, modeller, metoder och källkritik används, analyseras samhällsfrågor tematiskt utifrån olika perspektiv.

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans.
Det pedagogiska upplägget förutsätter att eleven har digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen samt kan arbeta självständigt.
Tematiskt arbetssätt.
Det är inga obligatoriska lektioner.
Handledning erbjuds individuellt efter elevens förutsättningar.

Examinationer

Inlämningsuppgifter
Rapportskrivande
Muntlig redovisning

Förkunskaper

Samhällskunskap 1b. SAMSAM01b.

Övrigt

Kontaktperson: Ylva Johansson via ylva.johansson@utb.kristianstad.se

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.