Samhällskunskap 1b klassrum

Kurskod: SAMSAM01b, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på samhällets organisation och funktion från lokal till global nivå samt hur samhället påverkas av demokrati, mänskliga rättigheter, ideologier, politik, ekonomi och historiska förutsättningar. Samhällsfrågor analyseras med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studieform/upplägg

Kursen ges på 20 veckor.

Det är två lektioner per vecka samt självstudier. 

Examinationer

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.

Delaktighet i samtal och diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.