Samhällskunskap 1b distanskurs

Kurskod: SAMSAM01b, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på samhällets organisation och funktion från lokal till global nivå samt hur samhället påverkas av demokrati, mänskliga rättigheter, ideologier, politik, ekonomi och historiska förutsättningar. Samhällsfrågor analyseras med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans. Kursen ges på 20 veckor (alternativt 10 veckor).
Det pedagogiska upplägget förutsätter att eleven har digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen samt kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter.

Det är inga obligatoriska lektioner.

Handledning erbjuds individuellt efter elevens förutsättningar.

Examinationer

Flera skriftliga prov i skolan (flera datum för prov erbjuds).
Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.