Samhällskunskap 1a2 distanskurs

Kurskod: SAMSAM01a2, 50 poäng

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på samhällets organisation samt hur samhället påverkas av ideologier, politik, ekonomi och historiska förutsättningar. Samhällsfrågor analyseras med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans. Kursen ges på 20 veckor (alternativt 10 veckor).
Det pedagogiska upplägget förutsätter att eleven har digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen samt kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter.

Det är inga obligatoriska lektioner.

Handledning erbjuds individuellt efter elevens förutsättningar.

Examinationer

Flera skriftliga prov i skolan (flera datum för prov erbjuds).
Skriftliga inlämningsuppgifter.

Förkunskaper

Samhällskunskap 1a1, SAMSAM01a1. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.