Samhällskunskap 1a1 distanskurs

Kurskod: SAMSAM01a1, 50 poäng

Kursens innehåll

Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursen fokuserar på:

 • Demokrati och diktatur
 • Mänskliga rättigheter
 • Politik och makt
 • Medier och källkritik
 • Arbetsmarknad och yrkesliv
 • Privatekonomi och hållbarhet
 • Identiteter och normer

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans. Inga fysiska träffar. Inga gemensamma träffar online. Dock kan vissa skriftliga test ske på plats under kursen. Detta sker i skolans lokaler. Datum och exakt plats för dessa test meddelas i sådana fall av läraren. Kursen är individuellt anpassad. Kursen ges på 20 veckor (alternativt 10 veckor). Läraren rekommenderar 20 veckor.
Det pedagogiska upplägget förutsätter att eleven har grundläggande digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen samt kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter.

Exempel på grundläggande digitala färdigheter:

 • Du kan navigera i digital teknik såsom webbläsare och sökmotorer
 • Du har grundläggande förmåga att navigera i sökmotorernas resultat för att hitta lösningar på problem och svar.
 • Du kan hantera kommunikationsprogram såsom e-post för att kommunicera med andra
 • Du kan grunderna i att hantera en dator såsom starta dator, öppna och stänga program och kunna skriva i ett ordbehandlingsprogram.
 • Du vet hur du kan spela in dig själv via exempelvis mobiltelefon eller dator för muntliga presentationer

Handledning erbjuds individuellt efter elevens förutsättningar.

Examinationer

Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.