Religionskunskap 1 distanskurs

Kurskod: RELREL1, 50 poäng

Kursens innehåll

I religionskunskap 1 utvecklar du dina kunskaper om religiösa traditioner och etik.

Arbetssättet bygger på att du har förmågan att undersöka, sammanställa och jämföra material på gymnasienivå.

Studieform/upplägg

Distanskurs.

Det pedagogiska upplägget förutsätter att du kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter. Kursen avses för dig med digitala färdigheter i google-miljön.

Arbetsinsatsen är cirka 5 timmar i veckan. Handledning erbjuds. Kursens upplägg utgår från 20 veckorsplanering. (Kursen går att läsa på 10 veckor baserat på din individuella planering.)

Examinationer

Två större inlämningsuppgifter och ett prov i skolan. Utöver det sex mindre uppgifter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.