Religionskunskap 1 distanskurs

Kurskod: RELREL1, 50 poäng

Kursens innehåll

I religionskunskap 1 utvecklar du dina kunskaper om religiösa traditioner och etik.

Arbetssättet bygger på att du har förmågan att undersöka, sammanställa och jämföra material på gymnasienivå.

Studieform/upplägg

Distanskurs.

Det pedagogiska upplägget förutsätter att du kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter. Kursen avses för dig med digitala färdigheter i google-miljön.

Handledning erbjuds dagtid utifrån elevens individuella förutsättningar. Kursen går på 20 veckor, vilket rekommenderas. (Kursen går att läsa på minst 10 veckor.)

Examinationer

Två prov och en inlämningsuppgift. Utöver det läxor.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.