Psykologi 2a

Kurskod: PSKPSY02a, 50 poäng

Kursens innehåll

Kursen utgår från olika aspekter för att försöka förstå människors känslor, tankar och beteende. Kursen  bygger vidare på tidigare kunskaper från kursen Psykologi 1.

  • Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.
  • Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.
  • Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.
  • Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.
  • Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs med två lektioner i veckan.

Examinationer

3-4 bedömningstillfällen.

Förkunskaper

Psykologi 2a bygger på kursen Psykologi 1. Du behöver kunna tillgodogöra dig och använda relativt avancerad svenska.

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.