Psykologi 1 klassrum

Kurskod: PSKPSY01, 50 poäng

Kursens innehåll

Kursen utgår från olika aspekter för att försöka förstå mänskligt beteende.

  • Vad ligger egentligen till grund för en människas tankar, känslor och beteenden?
  • Hur har synen på människan förändrats genom tiderna?

Denna kurs ger kunskap kring den psykologiska vetenskapens framväxt och syftar till att visa på hur olika synsätt inom psykologin vuxit fram. Kursen syftar även till att ge dig kunskap kring hur vår verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, samt kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser.

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs med en till två lektioner i veckan. Närvaro vid lektionerna är viktig, då diskussioner och genomgångar hjälper dig att klara kursmålen.

Examinationer

Cirka fyra bedömningstillfällen på plats i skolan. Bedömningen bygger ofta på analyser.

Förkunskaper

Du behöver kunna tillgodogöra  dig och använda relativt avancerad svenska.

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.