Historia 1b

Kurskod: HISHIS01b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
 • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Studieform/upplägg

Kursen ges på 20 veckor med två 90 min lektioner i veckan. Genom att välja denna kurs förutsätter pedagogen att eleven kommer till varje lektion.

Handledning utanför lektionstid erbjuds.

Examinationer

Examinationen består av 4 hemprov samt 2 prov i skolan, totalt 6 prov i varje kurs.

Att vara delaktig under lektionerna värdesätts i bedömningen av elevens kunskaper i ämnet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

Relativt god digital vana.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.