Geografi 1 distanskurs

Kurskod: GEOGEO01, 100 poäng

Kursens innehåll

  • Kunskaper om geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller.
  • Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö.
  • Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.
  • Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.
  • Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.
  • Kunskaper om samhällets behov av rumslig information och hur det kan tillgodoses.
  • Färdigheter i att använda digitala geografiska verktyg för att analysera och visualisera rumsliga förhållanden.

Studieform/upplägg

Kursen erbjuds på 10 eller 20 veckor.

Det pedagogiska upplägget är byggt för att passa elever med digital kompetens i google-miljön och som kan arbeta självständigt.

Handledning av undervisande pedagog erbjuds.

Eleven planerar själv upp sin kurs utifrån sina möjligheter att läsa kursen under den tidsplan som eleven ska läsa kursen.

Examinationer

Merparten utav delkurserna examineras genom skriftliga prov i skolan som är obligatoriska. Hemprov kan förekomma i någon delkurs.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

God digital vana. Eleven ska vara relativt självgående och kunna ta ett stort eget ansvar för dina studier.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.