Naturkunskap 1b klassrum

Kurskod: NAKNAK01b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Livets mångfald samt Ekologi
 • Kemins grunder
 • Livsstil och hälsa
 • Genetik och bioteknik
 • Hållbar utveckling
 • Sex och samlevnad

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs (20 veckor):

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Genomföra 3-4 obligatoriska laborationer
 • 2 laborationsrapporter
 • 1 Skriftligt arbete
 • 3 delprov
 • Arbete med lärobok, filmer, artiklar mm.

Examinationer

 • Delprov
 • Laborationer
 • Inlämningsuppgift
 • laborationsrapporter

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska.

Övrigt

Lektionsbaserad kurs kräver medverkan vid lektioner, laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.