Naturkunskap 1a2 distanskurs

Kurskod: NAKNAK01a2, 50 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Livsstil och hälsa
 • Genetik och bioteknik
 • Hållbar utveckling

Studieform/upplägg

 • Kursen erbjuds endast som distanskurs
 • Arbete med lärobok, filmer, artiklar mm.
 • 1 obligatorisk laboration
 • 1 slutprov
 • Kursen kan läsas på 20 veckor och 10 veckor.

Examinationer

 • Delprov
 • Laborationer
 • Inlämningsuppgift/laborationsrapport

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.