Naturkunskap 1a1 distanskurs

Kurskod: NAKNAK01a1, 50 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Livets mångfald samt Ekologi
 • Kemins grunder
 • Hållbar utveckling
 • Sex och samlevnad

Studieform/upplägg

Distansbaserad kurs:

 • Genomföra 2-3 laborationer
 • 1 laborationsrapport
 • 1 skriftligt arbete
 • 2 delprov
 • Arbete med lärobok, filmer, artiklar mm.
 • Studieanvisningar finns att tillgå.
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Delprov
 • Laborationer
 • Laborationsrapport
 • Inlämningsuppgift

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.