Komvuxarbete högskoleförberedande

För högskoleförberedande program. Kurskod: KVARNT (studieområde naturvetenskap/teknik), KVARSH (studieområde samhällsvetenskap/humaniora), 100 poäng

Kursens innehåll

Komvuxarbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att eleven är förberedd för universitets- och högskolestudier. Därför är det lämpligt att genomföra det i slutet av utbildningen. Kursen bygger på att eleven har förmågan att söka efter, granska samt jämföra olika typer av källor.
Om eleven inte har dessa förutsättningar rekommenderas starkt att eleven dessutom deltar på två lektioner i veckan i orienteringskursen i vetenskapligt skrivande.

Studieform/ upplägg

Det pedagogiska upplägget bygger på att handledare kan följa elevens process från början till slut. Därför påbörjas alltid ett nytt komvuxarbete vid kursstart, även om det finns ett tidigare påbörjat arbete.

Det pedagogiska upplägget centrerar kring att elever deltar aktivt på lektioner, gör läxor och är pådrivande.

Komvuxarbetet har 6 träffar + 1 opponering. Loggbok förs av eleven.

Föreläsningar, arbetspass och träff med handledare ingår.
Träffarna är obligatoriska och äger rum på onsdagar 10.00-11.40.
Handledning erbjuds dagtid.
Kursen går på 20 veckor.
Kursen startar två gånger per år. I januari och i augusti.

Examinationer

Slutinlämning och opponering.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på fördjupningsämnen för respektive gymnasieprogram. Exempel på sådana kurser är Samhällskunskap 2, Företagsekonomi 2, Kemi 2 eller Biologi 2 eller motsvarande. Därutöver svenska 3 eller motsvarande.

Övrigt

Kontaktperson i första hand är huvudsamordnare: Anna-Karin Matsdotter

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.