Komvuxarbete

1 juli 2021 ersattes gymnasiearbetet inom Vuxenutbildningen av ett komvuxarbete.

Komvuxarbete högskoleförberedande

Ett komvuxarbete är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som du kan använda för en examen inom komvux, motsvarande en gymnasieexamen. Denna examen kan vara inriktad mot något av studieområdena Samhällsvetenskap och humaniora eller Naturvetenskap och teknik.

Komvuxarbete yrkesförberedande

Komvuxarbetet på de yrkesförberedande programmen är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde.

Komvuxarbetet ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom examensmålen för yrkesprogrammet. Det är därför lämpligt att en elev genomför sitt komvuxarbete i slutet av utbildningen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.