Ledarskap och organisation distanskurs

Kurskod:LEDLED0, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Ledarskap och organisation får du möjlighet att lära dig hur ledarskap, grupper, motivation samt företagskultur fungerar. Kursen berör också hur organisationsstrukturer är uppbyggda och påverkar nyss nämnda områden.

  • Begrepp, teorier samt modeller om hur vi fungerar som individer och i grupp.
  • Olika typer av ledarskap och hur dessa fungerar på olika nivåer i en organisation.
  • Motivationsskapande faktorer inom en organisation.
  • Organisationsformer samt olika organisationskulturer.

Studieform/upplägg

Kursen läses på 20 veckor.

Veckovisa inlämningar samt tre obligatoriska fysiska träffar (se examinationer nedan). Datum anges vid kursstart.
Möjlighet till två tillfällen i veckan för handledning via Google Meet.

Kursens övningar är direkt kopplade till de olika teoriavsnitt som behandlas och har till syfte att kursdeltagaren ska få möjlighet att öva på en situation som kunde varit hämtad från en verksamhet/ organisation.

Examinationer

Veckovisa arbetsuppgifter lämnas skriftligt för bedömning.
Tre obligatoriska träffar där du enskilt ska kunna redogöra muntligt och/ eller skriftligt kring områdena organisationsteori, ledarskap samt gruppbeteende.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

Detta är en kurs arbetsgivare uppskattar högt att du genomgått och som samtidigt ger dig personlig utveckling.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.