Ledarskap och organisation klassrum

Kurskod:LEDLED0, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Ledarskap och organisation får du möjlighet att lära dig hur ledarskap, grupper, motivation samt företagskultur fungerar. Kursen berör också hur organisationsstrukturer är uppbyggda och påverkar nyss nämnda områden.

  • Begrepp, teorier samt modeller om hur vi fungerar som individer och i grupp.
  • Olika typer av ledarskap och hur dessa fungerar på olika nivåer i en organisation.
  • Motivationsskapande faktorer inom en organisation.
  • Organisationsformer samt olika organisationskulturer.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med två lektioner i veckan under 20 veckor där lärare och elever interagerar och diskuterar.

Teoretiska, lektionsbaserade genomgångar varvas parallellt med praktiska övningar. Dessa övningar är direkt kopplade till de olika teoriavsnitt som behandlas och har till syfte att kursdeltagaren ska få möjlighet att öva på en situation som kunde varit hämtad från en verksamhet/ organisation.

Examinationer

Mindre delområden examineras veckovis genom muntliga gruppuppgifter på plats i huvudsak samt delvis individuella fördjupningsuppgifter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

Detta är en kurs arbetsgivare uppskattar högt att du genomgått och som samtidigt ger dig personlig utveckling.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.