Företagsekonomi 1

Kurskod: FÖRFÖR01, 100 poäng

Kursens innehåll

Börjar med att diskutera begreppen entreprenör, affärsidéer, företagsformer och företagens roll i samhället. Efter det klargör vi företagsekonomiska begrepp som är grunden för kalkylering, budgetering och bokföring som vi övar praktiskt på under mer än halva kursen. Ett litet projekt genomförs också parallellt med undervisning där du själv bestämmer innehåll.

Studieform/upplägg

Kursen ges både lektionsbaserad och som distanskurs.
Oavsett form används Gleerups digitala bok Balans 1 där vi följer bokens upplägg i åtta block. Uppföljning av elevens aktivitet görs via den digitala boken och större betygsgrundande uppgifter lämna in i rummet i Classroom.

Distanselever ges möjlighet att närvara vid de lektionsbaserade passen men inga obligatoriska träffar är inlagda.

Examinationer

Skriftliga uppgifter som lämnas in i classroom och skriftliga prov som görs antingen på plats i sal eller på annan plats efter överenskommelse, datorbaserat.

Övrigt

Kursen spänner över hela ämnet och det är viktigt att tempot hålls enligt planering.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.