Utbildningar

På Vuxenutbildningen kan du studera på flera olika nivåer och utifrån dina förutsättningar. Det är aldrig för sent att lära dig något nytt. Alla våra kurser och utbildningar i skolformen kommunal vuxenutbildning är kostnadsfria.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.