Ansökan till studiestartsstöd 2022

Ansökan till studiestartsstöd för 2022.

Ansökan om studiestartsstöd görs via hemkommunen. Nya pengar kommer att finnas 2022. Ansökan kan göras i december när du är antagen till sökta kurser. 

Om du ansöker och beviljas studiemedel från CSN hösten 2021 kan du inte gå över till studiestartsstöd nästa år.

Tid ska bokas via VLC för handläggning av studiestartsstöd. Ansökningar för våren 2022 kan tidigast handläggas i december månad.  

Läs mer om studieekonomi via CSN på csn.se. 

Det finns information på flera språk på csn.se så att alla detaljer om studiestartsstöd blir tydliga för dig. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.