Studievägar och våra SFI-skolor

Det finns tre olika studievägar inom SFI. Du behöver välja två skolor för att kunna göra din anmälan till SFI. Det är viktigt att du väljer den skola som erbjuder den studieväg som passar din utbildningsbakgrund. Du blir därefter kontaktad av den skolan som har en ledig plats.

Studieväg 1, Kurs A-D

  • För dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål eller som bara har gått i skolan i ett fåtal år (0-6 år)
  • Långsam studietakt

Studieväg 2, Kurs B-D

  • För dig som studerat på grundskola eller gymnasium (6-12 år)
  • Kan läsa och skriva på ditt modersmål och förstår det latinska alfabetet
  • Normal studietakt

Studieväg 3, Kurs C-D

  • För dig som har påbörjat en akademisk utbildning och som har en god studievana och förmåga att arbeta självständigt (eftergymnasial utbildning)
  • Har lätt för att lära dig nya språk 
  • Snabb studietakt

Våra SFI-skolor: 

I Kristianstad är det följande skolor som anordnar SFI. Du kan läsa om respektive skola genom att klicka på skolorna.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.